زندگی بدون عشق معنایی ندارد

هیچ گاه به خودتان نگویید که نمیتوانم ... یا نمیشه ...!

@min®       وقتی خدا در دلهای شکسته جای دارد،                                                    

 

                                                       چرا به دستان کسی که                             

 

       بار ها دلم را شکست بوسه نزنم ...؟                                                          


................................................................................................................


اگر یه کمی با دقت به این متن بیاندیشد ، میبینید که همچین بیرا هم نگفته  ، چرا که

 

وقتی کسی دلتون را میشکنه شما همدمی جز خدا ندارید و با تمام وجودتون از خدا

 

میخوای که کمکتون کنه تا مشکلتون حل بشه ... .یک سوال ازتون دارم ؟

 تا به حال عاشق شدید ؟؟؟

 مهم نیست عاشق چه چیزی ! یا چه کسی !؟  مهم عاشق شدن است .

 


وقتیکه عشق در وجودتون شعله ور میشه شما به زیباییهای دنیا پی میبرید ،به عظمت و

 

 وجود خداوند ، و به اینکه چگونه این حس زیبا در درون شما قرار گرفت یا اینکه از

 

کجا اومده ... ؟!؟وقتی که شما تو زندگی عاشق شخص خاصی یا چیز خاصی میشین تمام حواستون به

 

عشقتونه و از تمام مشکلات زندگی فاصله میگیرید به طوری فکر میکنید هیچ چیزی

 

دیگری برایتون مهم نیست یا بهتره بگم از عشقتون مهم تر نیست .

 


شما دران لحظات از عمرتون جز خوبی و زیبایی چیز دیگری را نخواهید دید ، و تمام

 

لحظات عمرتون زیبا به نظر میرسه و حتی اگر مشکلی برایتون پیش بیاید  به اسانی ان

 

مشکل را بر طرف میکنید ، که مبادا شادی این لحظات را از شما بگیرد .

 
اما حالا اگر ، این عشق یه شخصی باشد که شما برای زندگی اینده خود انتخاب کرده

 

باشید


دیدتان به زندگی تعغییر خواهد کرد و شما در اینجا یک هدف برای خود انتخاب میکنید ،

 


این هدف میتونه هر چیزی باشه ، هر شخصی تو زندگی شخصی خود یک هدف خاصی

 

داره که میخواد هر چه زودتر به اون هدف برسه .

 اما منظور  و هدف اصلی  من از تمام این حرف ها این

 

 

بود که ، این مطلب رو برایتون بیان کنم .

 هدف همه ما رسیدن به یک بعد دیگر از زندگی است... ،
 
گزارش تخلف
بعدی